Nesce Grup Nesce İnşaat Enerji Ticaret A.Ş.


Madencilik

Temel sanayi girdilerine ham madde sağlayan bir sektör olan madencilik, ülkemiz temel sektörleri arasında önemli bir yer teşkil etmektedir. Ülkemiz hem çeşitlilik hem de önemli maden yataklarına sahip olması bakımından zengin bir ülke olup bazı maden kaynakları açısından kendine yetebilecek nadir ülkeler arasındadır. Firmamız güçlü altyapısıyla sosyal, çevre ve iş güvenliği değerlerinden ödün vermeden Ülkemizin var olan yer altı ve yer üstü kaynaklarını en etkin şekilde ülke ekonomisine kazandırmaktır.