Projelerimiz Nesce İnşaat Enerji Ticaret A.Ş.


PROJELER

DEVAM EDEN PROJELER TAMAMLANAN PROJELER
Karayolları Genel Müdürlüğü Ağrı - Hamur - Tutak - Patnos Yolu Km: 6+200-15+400 ve Km: 36+100-44+200 Kesimlerinin İkmal Yapım İşi
KARAYOLLARI 12.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ AĞRI-DOĞUBEYAZIT AYR.-DİYADİN İL YOLU (KM:0+000-7+100) Toprak İşleri, Sanat Yapıları ve BSK Yaptırılması Yapım İşi.
ERZURUM 12. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KUZEY ÇEVRE YOLU İNŞAATI Çevre Yolu İnşaatı
ÖZBEKİSTAN-TAŞKENT ŞEHİR İÇİ VE ÇEVRE YOLU YOL YAPIM İŞİ. Asfalt Beton Karışımının Üretimi ve Transfer Edilmesi, Yönetim, Koordinasyon, Proje Uygulama Yapım ve Yönetim İşi.
AĞRI İL ÖZEL İDARESİ KÖYDES PROJESİ Temel, Alt Temel Yapılması İşi.