İhale Makamı ULAŞTIRMA BAKANLIĞI TCK - Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü - ERZURUM
İşin Adı Erzurum-Tortum Devlet Yolu Km:0+000-46+120 Arası Üstyapı Yenileme Ve Toprak İşleri, Sanat Yapıları Bsk Yapım İkmal Yapım İşi
İşin Kapsamı SÖZLEŞME BEDELİ: 89.918.880,00 TL
Sözleşme Tarihi 7.10.2017 00:00:00
Bitiş Tarihi 1.1.1900 00:00:00