İhale Makamı Bayındırlık ve İskan Bakanlığı
İşin Adı 1.Grup Afet Konutları
İşin Kapsamı 1.Grup Afet Konutları
Sözleşme Tarihi
Bitiş Tarihi